Thiết lập Danh mục

Cho phép nhân sự thiết lập sẵn các thông tin thường hay sử dụng như Vị trí công việc, Địa điểm làm việc, Thẻ ứng viên, Lý do loại ứng viên, Nguồn ứng viên.

Vị trí công việc

Giúp thiết lập danh sách các Vị trí công việc theo đúng quy định của đơn vị như: Nhân viên Kinh doanh, nhân viên Kế toán, nhân viên Nhân sự,….Thông tin Vị trí công việc khai báo tại đây sẽ được gắn vào mục Vị trí tuyển dụng khi Thêm mới tin tuyển dụng.

Cách thực hiện

  • Vào phân hệ Thiết lập. Tại mục Danh mục, chọn Vị trí công việc.

  • Nhấn Thêm mới, để thêm mới Vị trí công việc.
  • Nhấn hoặc để Sửa/Xóa Vị trí công việc.

Ngành nghề

Khai báo thông tin ngành nghề dùng để phân loại thành các mục trên website tuyển dụng.

Nhấn Thêm mới để thêm mới ngành nghề.

Khai báo thông tin ngành nghề.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Địa điểm làm việc

Giúp quản lý các Văn phòng, Địa điểm làm việc của đơn vị.

Lưu ý: Địa chỉ của mỗi văn phòng/Địa điểm làm việc sẽ được ngầm định lấy lên lịch thi tuyển, phỏng vấn, thư offer,…

Thẻ ứng viên

Tạo ra danh sách các thẻ thường xuyên sử dụng để phân loại ứng viên

Lý do loại ứng viên

Giúp quản lý danh sách các lý do được sử dụng để loại ứng viên khỏi tin tuyển dụng.

Nguồn ứng viên

Là các nguồn mà nhân sự thu thập được hồ sơ ứng viên.

Lưu ý:

  • Các nguồn Website, Facebook, Linkedin là các nguồn mặc định của hệ thống nên không cho phép Sửa/Xóa.
  • Đối với những Nguồn ứng viên do người dùng tự thêm thì cần khai báo thêm cả địa chỉ email cung cấp hồ sơ ứng viên, giúp hệ thống tự động nhận diện CV nào đến từ nguồn nào.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tuyển dụng tốt nhất hiện nay

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.