1. Trang chủ
  2. AMIS Tuyển dụng
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. 1. Lập kế hoạch
  5. Lập kế hoạch tuyển dụng chia theo đợt giúp HR dễ dàng kiểm soát tiến độ và đạt mục tiêu tuyển dụng
  1. Trang chủ
  2. AMIS Tuyển dụng
  3. Tính năng mới
  4. R8 - Ngày phát hành 06/01/2021
  5. Lập kế hoạch tuyển dụng chia theo đợt giúp HR dễ dàng kiểm soát tiến độ và đạt mục tiêu tuyển dụng

Lập kế hoạch tuyển dụng chia theo đợt giúp HR dễ dàng kiểm soát tiến độ và đạt mục tiêu tuyển dụng

HR có thể chia nhỏ kế hoạch tuyển dụng thành từng đợt để kiểm soát, điều chỉnh tiến độ thực hiện sao cho phù hợp, nhằm đạt được mục tiêu tuyển dụng.

Hướng dẫn chi tiết

Khi thêm mới/sửa tin tuyển dụng, HR có thể khai báo thông tin các đợt tuyển dụng theo từng khoảng thời gian nhất định, tương ứng với các giai đoạn chia nhỏ của kế hoạch tuyển dụng.

Khi có ứng viên ứng tuyển, chương trình sẽ tự động phân loại vào các đợt tuyển dụng theo ngày ứng tuyển. Nếu ngày ứng tuyển không nằm trong khoảng thời gian của đợt tuyển dụng, ứng viên sẽ được phân loại Không thuộc đợt.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tuyển dụng tốt nhất hiện nay

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.