1. Trang chủ
  2. AMIS Tuyển dụng
  3. Tính năng mới
  4. R8 - Ngày phát hành 06/01/2021
  5. Ghi nhận chi phí dự kiến và thống kê các chỉ số liên quan đến chi phí dự kiến, chi phí thực tế

Ghi nhận chi phí dự kiến và thống kê các chỉ số liên quan đến chi phí dự kiến, chi phí thực tế

Giúp HR có thể đánh giá được tình hình thực hiện ngân sách để có phương án điều chỉnh hợp lý.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R8: HR có thể khai báo chi phí thực tế tại từng tin tuyển dụng và có Báo cáo thống kê các thông số về chi phí thực tế phát sinh.

Từ phiên bản R8 trở đi: HR có thể khai báo chi phí dự kiến cho mỗi tin tuyển dụng. Đồng thời, Báo cáo Chi phí tuyển dụng sẽ thống kê các chỉ số liên quan đến chi phí dự kiến, chi phí thực tế. Từ đó, HR có thể đánh giá được tình hình thực hiện ngân sách để có phương án điều chỉnh hợp lý.

Tính năng đáp ứng trên 2 phân hệ: Tin tuyển dụng và Báo cáo.

1.Tin tuyển dụng

Thêm tin tuyển dụng

Khi thêm tin tuyển dụng, HR có thể khai báo luôn chi phí tuyển dụng dự kiến.

Sau khi đã đăng tin tuyển dụng thành công, trên giao diện Sửa tin tuyển dụng, HR có thể khai báo Chi phí tuyển dụng thực tế để tiện cho việc đánh giá tình hình sử dụng ngân sách.

Báo cáo trong tin tuyển dụng

Cung cấp Báo cáo Chi phí tuyển dụng với các chỉ số liên quan như: Chi phí dự kiến, Chi phí thực tế, Tỉ lệ hoàn thành, CPA, CPH.

2.Báo cáo

Bổ sung báo cáo Chi phí tuyển dụng theo Vị trí tuyển dụng, Tin tuyển dụng, Phòng ban, Nguồn ứng viên.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tuyển dụng tốt nhất hiện nay

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.