1. Trang chủ
  2. AMIS Tuyển dụng
  3. Trên Mobile
  4. Hội đồng tuyển dụng
  5. Đánh giá ứng viên theo yêu cầu của chuyên viên tuyển dụng

Đánh giá ứng viên theo yêu cầu của chuyên viên tuyển dụng

Sau khi các ứng viên tham gia phỏng vấn/thi tuyển, trường hợp nhân sự gửi yêu cầu đánh giá ứng viên cho các thành viên trong Hội đồng tuyển dụng. Thành viên nhận được yêu cầu đánh giá thực hiện đăng nhập vào ứng dụng và ghi nhận kết quả đánh giá ứng viên.

Hướng dẫn thực hiện

1. Trên giao diện app Tuyển dụng, chọn mục Tuyển dụng.

2. Tại đây, hiển thị tất cả các Tin tuyển dụng ở trạng thái Đang hoạt động.

Lưu ý: Có thể lọc Tin tuyển dụng bằng cách nhấn vào biểu tượng để lọc Danh sách Tin tuyển dụng.

3. Nhấn vào Tin tuyển dụng muốn Đánh giá ứng viên.

4. Chọn mục Đánh giá.

5. Nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Chờ đánh giá.

6. Chương trình sẽ hiển thị tất cả các yêu cầu đánh giá mà nhân sự gửi (nếu có).

7. Nhấn Đánh giá để thực hiện đánh giá ứng viên theo yêu cầu nhân sự gửi.

8. Nhập Nội dung đánh giá.

7. Nhấn Gửi đánh giá. Kết quả Đánh giá được lưu lại nhật ký tại mục Đánh giá.

Cập nhật 10/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.