1. Trang chủ
  2. AMIS Tuyển dụng
  3. Tính năng mới
  4. R18 - Ngày phát hành 06/08/2021
  5. Cải tiến báo cáo Nguồn ứng viên và báo cáo Tỷ lệ chuyển đổi ứng viên

Cải tiến báo cáo Nguồn ứng viên và báo cáo Tỷ lệ chuyển đổi ứng viên

Để đáp ứng nhu cầu của HR khi cần xem và phân tích các số liệu liên quan đến nguồn ứng viên, tỷ lệ chuyển đổi ứng viên, từ phiên bản R18, AMIS Tuyển dụng:

  • Gộp Báo cáo Hiệu quả tuyển dụng xem theo nguồn vào cùng với Báo cáo Nguồn ứng viên.
  • Báo cáo Tỉ lệ chuyển đổi ứng viên bổ sung khối thông tin tổng quan để theo dõi tình hình xử lý CV.

Cụ thể như sau:

Báo cáo nguồn ứng viên

Trên giao diện phân hệ Báo cáo\Báo cáo nguồn ứng viên, người dùng có thể lựa chọn xem 2 loại báo cáo:

  • Thống kê số lượng ứng viên: chỉ thống kê các ứng viên ứng tuyển từ nguồn đó.
  • Hiệu quả tuyển dụng của nguồn: thống kê cả số ứng viên Đã tuyển và tính tỉ lệ trên tổng số ứng viên ứng tuyển từ nguồn đó.

Người dùng có thể tùy chỉnh hiển thị để xem báo cáo theo nhu cầu.

Hướng dẫn chi tiết sử dụng Báo cáo nguồn ứng viên vui lòng xem tại đây.

Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi ứng viên

Trên giao diện phân hệ Báo cáo\Tỷ lệ chuyển đổi ứng viên, người dùng có thể lựa chọn xem 2 loại báo cáo:

  • Tính tỉ lệ trên toàn bộ ứng viên: Tính tỉ lệ chuyển đổi đối với toàn bộ ứng viên đã ứng tuyển.
  • Tính tỉ lệ trên ứng viên đã xử lý: Chỉ tính tỉ lệ đối với các ứng viên đã có kết quả tuyển dụng cuối cùng (Đã tuyển/Đã bị loại), không tính các ứng viên Đang tuyển dụng.

Người dùng có thể tùy chỉnh hiển thị để xem báo cáo theo nhu cầu.

Từ đó HR có thể nắm được quá trình tuyển dụng có tắc/tồn ở khâu nào không. Hoặc có thể tính toán được, mỗi 1 ứng viên tuyển dụng thành công cần khoảng bao nhiêu CV để làm căn cứ cho các đợt tuyển dụng tới.

Hướng dẫn chi tiết sử dụng Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi ứng viên vui lòng xem tại đây.

Cập nhật 12/08/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.