1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3 (Phát hành ngày 01/12/2022)
  4. Tạo bảng quyết toán thuế từ 13 bảng thuế trong năm

Tạo bảng quyết toán thuế từ 13 bảng thuế trong năm

Tại một số đơn vị thay đổi thời điểm chi trả lương (từ đầu tháng sau sang cuối tháng này), HR có thể tạo được bảng quyết toán thuế từ 13 bảng thuế trong năm.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện phân hệ Tính lương > Quyết toán thuế, khi HR thêm mới/sửa bảng thì có thể chọn nhiều bảng thuế tạm tính/tháng.

Khi đó trên chi tiết Bảng quyết toán thuế, nhân viên nào có nhiều bảng thuế trong 1 tháng chương trình sẽ hiển thị tách thành nhiều dòng.

Cập nhật 28/11/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.