1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tại sao bảng lương không lên dữ liệu khoản lương của một số nhân viên?

Tại sao bảng lương không lên dữ liệu khoản lương của một số nhân viên?

Trường hợp này xảy ra có thể do mẫu bảng lương đang không áp dụng cho vị trí công việc của nhân viên đó.

Để lên được dữ liệu lương, anh chị cần truy cập vào mẫu bảng lương, khai báo đủ mục Vị trí áp dụng của các nhân viên đang còn thiếu.

Sau đó cập nhật nhân viên trên bảng lương để lấy dữ liệu.

Cập nhật 23/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.