1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Nếu công ty sử dụng đồng thời ứng dụng Thông tin nhân sự và Tiền lương thì sẽ khai báo thông tin nhân viên ở đâu?

Nếu công ty sử dụng đồng thời ứng dụng Thông tin nhân sự và Tiền lương thì sẽ khai báo thông tin nhân viên ở đâu?

Phân hệ Hồ sơ trên ứng dụng AMIS Thông tin nhân sự là nơi lưu trữ đầy đủ, tập trung thông tin của nhân viên trong tổ chức. Vì vậy, trong trường hợp công ty sử dụng đồng thời cả hai ứng dụng Thông tin nhân sự và Tiền lương thì anh/chị cần khai báo thông tin hồ sơ nhân viên tại Thông tin nhân sự. Sau đó, dữ liệu này sẽ được tự động đồng bộ về Tiền lương (nếu có kết nối).

Chi tiết cách thực hiện như sau:

Bước 1: Kiểm tra tình trạng kết nối ứng dụng

Tại phân hệ Thiết lập\Kết nối: anh/chị kiểm tra tình trạng kết nối đến ứng dụng AMIS Thông tin nhân sự và các thông tin cho phép đồng bộ.

Các thông tin được tích chọn sẽ tự động đồng bộ từ Thông tin nhân sự sang Tiền lương khi có thay đổi, còn các thông tin không tích chọn sẽ không được đồng bộ sang (hai ứng dụng coi như quản lý dữ liệu độc lập).

Bước 2: Khai báo hồ sơ nhân viên trên AMIS Thông tin nhân sự

Trên ứng dụng Thông tin nhân sự, màn hình Hồ sơ: thực hiện khai báo các thông tin trong hồ sơ nhân viên. Trong đó, các thông tin được đồng bộ sang Tiền lương bao gồm:

  • Thông tin cơ bản: Mã nhân viên, Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh,…
  • Thông tin công việc: Đơn vị công tác, Vị trí công việc, Tài khoản ngân hàng,…
  • Lịch sử lương
  • Thông tin gia đình: Những người thân được tích chọn “Là người phụ thuộc” ở đây sẽ được chuyển sang Tiền lương

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin trên AMIS Tiền lương

Trên ứng dụng Tiền lương: các thông tin nhân viên trên hồ sơ chuyển sang sẽ được lưu trữ tại phân hệ Thiết lập\Nhân viên. Tại đây, anh/chị có thể kiểm tra lại thông tin của từng nhân viên.

Trong trường hợp chưa thấy dữ liệu từ hồ sơ được đồng bộ về thì nhấn nút Lấy lại dữ liệu trên màn hình này để kịp thời cập nhật được dữ liệu nhân viên mới nhất.

Lưu ý: Các dữ liệu nhân viên chỉ được đồng bộ một chiều từ Thông tin nhân sự về Tiền lương (trừ Lịch sử lương). Vì vậy, đối với những thông tin cho phép đồng bộ thì khi thực hiện chức năng này chương trình sẽ xóa toàn bộ dữ liệu tự tạo trên Tiền lương đi và ghi đè dữ liệu từ hồ sơ sang.

 

 

Cập nhật 23/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.