1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Một số cảnh báo lỗi phổ biến trong ô tính (VD: #DIV/0!, #NAME?) và cách xử lý

Một số cảnh báo lỗi phổ biến trong ô tính (VD: #DIV/0!, #NAME?) và cách xử lý

Khi tính lương, HR có thể gặp một số lỗi tính toán và được cảnh báo trên ô tính (VD: #DIV/0!, #NAME?,…). Dưới đây là ý nghĩa và cách xử lý một số lỗi thường gặp:

1. Lỗi #DIV/0!

Phần mềm hiển thị lỗi #DIV/0! khi số chia bằng không (0). Điều này xảy ra khi nhập công thức đơn giản giống như =5/0 hoặc khi công thức tham chiếu đến một ô bằng 0 như LUONG_NGAY_CONG = TONG_CONG_HUONG_LUONG*LUONG_CO_BAN/SO_CONG_CHUAN, trong đó SO_CONG_CHUAN lại bằng 0.

Để sửa lỗi này, hãy thực hiện như sau:

 • Kiểm tra lại công thức tính của thành phần lương gặp lỗi để biết số chia bằng 0 trong công thức đang là thành phần nào
 • Tìm kiếm tiếp thành phần đó trên bảng tính để sửa lại thành giá trị khác 0 hoặc nếu thành phần này được tham chiếu từ một bảng dữ liệu khác (như Bảng chấm công, Bảng doanh số,…) thì truy cập vào đúng bảng dữ liệu gốc để sửa giá trị rồi cập nhật lại bảng lương.

2. Lỗi #NAME?

Phần mềm hiển thị lỗi #NAME? trong một số trường hợp sau:

 • Công thức chứa lỗi đánh máy khiến cho cú pháp của công thức không chính xác
 • Công thức thiếu dấu ngoặc kép cho giá trị văn bản: khi có tham chiếu văn bản trong công thức thì cần nhập văn bản trong dấu ngoặc kép, ngay cả khi chỉ sử dụng dấu cách. VD: IF(TY_LE_HOAN_THANH_DOANH_SO < 100, “Không đạt”,”Đạt”)

Để sửa lỗi này, hãy thực hiện như sau:

 • Kiểm tra lại công thức tính của thành phần lương gặp lỗi để biết nó đang tham chiếu đến những thành phần lương nào khác và đang sử dụng phép toán, hàm nào
 • Kiểm tra lại công thức tính xem có gặp lỗi cú pháp ở đâu không
 • Vào Thành phần lương để sửa lại công thức cho chính xác; hoặc nếu gặp lỗi trên bảng lương thì cần vào cả Mẫu bảng lương và Lịch sử lương của nhân viên để sửa lại công thức tính

3. Lỗi #VALUE!

Phần mềm hiển thị lỗi #VALUE! chủ yếu là trong trường hợp nhập giá trị không cùng kiểu dữ liệu (VD: Hàm sử dụng số nhưng lại nhập chuỗi văn bản). Lỗi này có thể xảy ra khi người dùng thay đổi lại tính chất, kiểu dữ liệu của thành phần lương sau khi đã có phát sinh trên bảng tính.

Để sửa lỗi này, hãy thực hiện như sau:

 • Kiểm tra lại công thức tính của thành phần lương gặp lỗi để biết nó đang tham chiếu đến những thành phần lương nào khác và đang sử dụng phép toán, hàm nào
 • Kiểm tra lại từng thành phần lương tham chiếu để xem kiểu dữ liệu đã chính xác hay chưa
 • Nếu sai kiểu dữ liệu thì vào thành phần lương đó để sửa lại cho chính xác và quay lại bảng tính để cập nhật

Ngoài ra, trong trường hợp ô tính gặp lỗi nhưng anh/chị không muốn hiển thị mã lỗi tại ô đó thì có thể chọn chức năng “Cập nhật giá trị về 0” để chuyển giá trị hiển thị trên ô tính bị lỗi này thành 0.

Cập nhật 30/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.