Thuyên chuyển

Nội dung

Khi nhân viên hoặc đơn vị có phát sinh nhu cầu, nguyện vọng mong muốn thuyên chuyển công tác thì HR sẽ thực hiện các thủ thục, hồ sơ và trình phê duyệt.

Hướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Thuyên chuyển để thực hiện thao tác thuyên chuyển nhân viên.

HR khai báo các thông tin về thông tin chung, danh dách công việc và tài liệu đính kèm cho cá nhân thuyên chuyển.

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.