1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ
 3. Quản lý hồ sơ nhân sự
 4. Thiết lập trường mở rộng thông tin trên chi tiết: Hồ sơ, Hợp đồng, Bổ nhiệm, Miễn Nhiệm, Thuyên chuyển, Nghỉ việc, Khen thưởng, Sự cố
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo vai trò
 3. Nhân sự
 4. Quản lý hồ sơ nhân sự
 5. Thiết lập trường mở rộng thông tin trên chi tiết: Hồ sơ, Hợp đồng, Bổ nhiệm, Miễn Nhiệm, Thuyên chuyển, Nghỉ việc, Khen thưởng, Sự cố
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ
 3. Quản lý hợp đồng
 4. Thiết lập trường mở rộng thông tin trên chi tiết: Hồ sơ, Hợp đồng, Bổ nhiệm, Miễn Nhiệm, Thuyên chuyển, Nghỉ việc, Khen thưởng, Sự cố
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo vai trò
 3. Nhân sự
 4. Quản lý hợp đồng
 5. Thiết lập trường mở rộng thông tin trên chi tiết: Hồ sơ, Hợp đồng, Bổ nhiệm, Miễn Nhiệm, Thuyên chuyển, Nghỉ việc, Khen thưởng, Sự cố
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo vai trò
 3. Nhân sự
 4. Bổ nhiệm
 5. Thiết lập trường mở rộng thông tin trên chi tiết: Hồ sơ, Hợp đồng, Bổ nhiệm, Miễn Nhiệm, Thuyên chuyển, Nghỉ việc, Khen thưởng, Sự cố
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ
 3. Bổ nhiệm
 4. Thiết lập trường mở rộng thông tin trên chi tiết: Hồ sơ, Hợp đồng, Bổ nhiệm, Miễn Nhiệm, Thuyên chuyển, Nghỉ việc, Khen thưởng, Sự cố
 1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Thiết lập tùy chỉnh
 4. Thiết lập trường mở rộng thông tin trên chi tiết: Hồ sơ, Hợp đồng, Bổ nhiệm, Miễn Nhiệm, Thuyên chuyển, Nghỉ việc, Khen thưởng, Sự cố
 1. Trang chủ
 2. Tiện ích và nghiệp vụ nâng cao
 3. Thiết lập trường mở rộng thông tin trên chi tiết: Hồ sơ, Hợp đồng, Bổ nhiệm, Miễn Nhiệm, Thuyên chuyển, Nghỉ việc, Khen thưởng, Sự cố
 1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. RC24 (Phát hành ngày 20/11/2021)
 4. Thiết lập trường mở rộng thông tin trên chi tiết: Hồ sơ, Hợp đồng, Bổ nhiệm, Miễn Nhiệm, Thuyên chuyển, Nghỉ việc, Khen thưởng, Sự cố
 1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. RC23 (Phát hành ngày 04/11/2021)
 4. Thiết lập trường mở rộng thông tin trên chi tiết: Hồ sơ, Hợp đồng, Bổ nhiệm, Miễn Nhiệm, Thuyên chuyển, Nghỉ việc, Khen thưởng, Sự cố

Thiết lập trường mở rộng thông tin trên chi tiết: Hồ sơ, Hợp đồng, Bổ nhiệm, Miễn Nhiệm, Thuyên chuyển, Nghỉ việc, Khen thưởng, Sự cố

Để đáp ứng nhu cầu lưu trữ, quản lý riêng tại mỗi doanh nghiệp, HR có thể tùy chỉnh được bố cục các trường/mục thông tin: thêm/bớt trường, thay đổi thứ tự trường, thuộc tính các trường,… Tiện ích đã đáp ứng trên tất cả các phân hệ.

Lưu ý: HR cần được phân quyền mới có thể sử dụng được tính năng này.

Hướng dẫn chi tiết:

HR truy cập vào phân hệ Thiết lập\Tùy chỉnh\Trường mở rộng. Tại đây, chương trình cho phép tùy chỉnh trường thông tin chi tiết trên các giao diện: Hồ sơ, Hợp đồng, Bổ nhiệm, Miễn nhiệm, Thuyên chuyển, Nghỉ việc.

HR lựa chọn phân hệ cần thiết lập để thêm/sửa/xóa các trường thông tin.

Các thao tác có thể thực hiện bao gồm:

Tùy chỉnh trường

Chương trình cho phép kéo thả các trường thông tin sẽ hiển thị trên chi tiết hồ sơ của nhân viên. Sau đó, HR có thể thiết lập thuộc tính trường để phù hợp với nhu cầu quản lý: tên trường, giá trị mặc định là gì, có bắt buộc nhập hay không,…

Ngoài ra, HR cũng có thể sắp xếp thứ tự hiển thị/khôi phục/xóa các trường thông tin sao cho phù hợp.

Tùy chỉnh mục

Mục là đơn vị chứa các trường thông tin. HR có thể tạo 2 cấp mục cha – con tùy theo nhu cầu quản lý.

Ví dụ: Mục cha là Thông tin cơ bản thì sẽ bao gồm các mục con là: Thông tin chung, CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Trình độ/Bằng cấp.

HR kéo thả để thêm các mục cha, hoặc muốn thêm mục con ở đâu thì click vào biểu tượng \Thêm mục ở mục cha tương ứng.

Chương trình cho phép sắp xếp/xóa/khôi phục các mục đã xóa.

Tùy chỉnh bảng

HR có thể tùy chỉnh trường trong các bảng thông tin hiện có như thông tin gia đình, bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm làm việc,… bằng cách:

 • Tại từng bảng: nhấn biểu tượng cấu hình bảng
 • Trên giao diện tùy chỉnh: kéo, thả các trường muốn thêm hoặc xóa, chỉnh sửa thuộc tính trường tương tự như thiết lập ngoài giao diện hồ sơ
 • Nhấn Lưu để cập nhật giao diện bảng vào hồ sơ

HR có thể thêm mới thông tin thể hiện qua hình thức bảng, giúp thao tác thiết lập trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Ngoài ra, HR còn có thể sử dụng nhanh các tiện ích: Lấy lại thiết lập tùy chỉnh mặc định, Xem trước hồ sơ nhân viên sẽ hiển thị như thế nào, Sắp xếp mục, Khôi phục mục.

Giao diện chi tiết trên các phân hệ sẽ được hiển thị như HR đã thiết lập.

Ví dụ giao diện các trường thông tin hiển thị trên chi tiết hồ sơ nhân viên

Đồng thời, sau khi thêm/sửa/xóa các trường thông tin tại đây thì những trường này cũng sẽ được đưa vào danh sách trường trộn để HR tạo mẫu văn bản trên các phân hệ, đảm bảo việc trộn/in được mẫu hợp đồng với đầy đủ nội dung như đã tùy chỉnh.

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.