Quản lý phúc lợi

Để ghi nhận thông tin của các chương trình phúc lợi mà công ty tổ chức cho nhân viên, nhân viên chủ động đăng ký được tham gia chương trình phúc lợi và thống kê báo cáo, HR cần thao tác trên phân hệ Phúc lợi.

Hướng dẫn chi tiết

Khai báo và quản lý các chương trình phúc lợi

Giúp HR ghi nhận thông tin của các chương trình phúc lợi mà công ty cổ chức và gửi yêu cầu đăng ký cho nhân viên.

Anh chị có thể thực hiện bằng 2 cách:

  • Khai báo lần lượt từng chương trình phúc lợi và nhân viên tham gia.

  • Nhập khẩu hàng loạt chương trình phúc lợi và nhân viên tham gia để tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Khi khai báo chương trình phúc lợi, anh chị HR cần lưu ý 3 mục thông tin quan trọng sau:

  • Thông tin chung về chương trình (bao gồm các thông tin như Tên chương trình, ngày bắt đầu, ngày kết thúc,…)
  • Danh sách nhân viên tham gia
  • Chi phí thực hiện

Để HR tiện quản lý và dễ dàng tra cứu lại khi cần, trên hồ sơ của nhân sự sẽ ghi nhận lịch sử tất cả các chương trình phúc lợi mà nhân viên đó đã tham gian. HR có thể thực hiện sửa/xóa tại đây, nhưng không được phép thêm.

Đăng ký tham gia chương trình phúc lợi

Chương trình cho phép HR gửi yêu cầu đăng ký để nhân viên có thể chủ động lựa chọn tham gia/từ chối tham gia chương trình phúc lợi. Cụ thể như sau:

Trên giao diện phân hệ phúc lợi – AMIS Thông tin nhân sự, HR chọn gửi yêu cầu đăng ký và khai báo thời hạn được phép đăng ký.

Khi đó, chương trình sẽ gửi một thông báo về cho nhân viên trên ứng dụng AMIS Nhân viên để anh chị có thể chủ động lựa chọn đăng ký/không đăng ký.

Nếu nhân viên nhấn từ chối tham gia phúc lợi, chương trình hiển thị giao diện yêu cầu nhập lý do để HR tiện nắm được.

Đăng ký nghỉ mát trên ứng dụng AMIS Nhân viên
Đăng ký nghỉ mát trên MISA AMIS Mobile

Lưu ý: Nhân viên chỉ có thể lựa chọn đăng ký tham gia với các chương trình phúc lợi còn hạn đăng ký. Nếu hết hạn, nhân viên sẽ chỉ xem được trên danh sách trong phân hệ Phúc lợi.

Trong trường hợp cần thiết, anh chị HR có thể tùy chọn Ngừng nhận yêu cầu đăng ký.

Sau khi nhân viên xác nhận tham gia chương trình phúc lợi, chương trình sẽ cập nhật tình trạng trên danh sách nhân viên tham gia để HR tiện nắm được.

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.