Nghỉ việc

Cho phép nhân sự thiết lập sẵn các thủ tục nghỉ việc cho nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Nghỉ việc để thiết lập thông tin chung, danh sách công việc và tài liệu đính kèm của nhân viên nghỉ việc.

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.