1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC36 (Phát hành ngày 01/08/2022)
  4. Thiết lập thời điểm nhắc nhở nhân viên hết hạn hợp đồng riêng cho từng loại

Thiết lập thời điểm nhắc nhở nhân viên hết hạn hợp đồng riêng cho từng loại

Giúp HR thiết lập nhắc nhở nhân viên hết hạn hợp đồng riêng cho từng loại học việc, thử việc, xác định thời hạn,… để phù hợp với thời gian đánh giá gian hạn của từng loại hợp đồng.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện thiết lập nhắc việc cho Nhân viên hết hạn hợp đồng, chương trình chia ra các loại hợp đồng để HR tiện khai báo thời gian cần nhắc nhở trước ngày hết hạn.

Khi đó, chương trình sẽ hiển thị nhắc việc hết hạn cho từng loại hợp đồng theo thời điểm đã thiết lập.

Cập nhật 06/08/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.