Kỷ luật, sự cố

Khi công ty có phát sinh kỷ luật,  sự cố, HR vào cập nhật theo dõi tình hình của công ty.

Hướng dẫn chi tiết

Thêm mới sự cố

Khi phát sinh kỷ luật, sự cố HR thực hiện khai báo thông tin sự cố.

Vào Sự cố\ Thêm để thêm các thông tin chung về sự cố, danh sách nhân viên, tài liệu đính kèm.

Xuất thông báo lên MXH

HR xuất thông báo từ phần mềm AMIS Thông tin nhân sự lên AMIS Mạng xã hội về những trường hợp nhân viên vi phạm kỷ luật để toàn bộ đơn vị nắm được, tránh tái lặp.

Anh chị có thể lựa chọn cho thông tin nhân viên vi phạm kỷ luật tự động thông báo lên mạng xã hội nội bộ, hoặc xuất thông báo thủ công. Cụ thể như sau:

  • Thiết lập thông báo tự động:

HR truy cập vào phân hệ Thiết lập\Tùy chỉnh\Thông báo trên mạng xã hội, bật tự động thông báo và thiết lập số ngày hiển thị, Loại trừ (nếu có).


Khi đó, nhân viên vi phạm kỷ luật và đã được xử lý xong trên phân hệ Sự cố sẽ tự động được đăng lên mạng xã hội nội bộ theo thiết lập.

  • Xuất thông báo thủ công:

HR truy cập vào phân hệ Sự cố, HR tích chọn các sự cố muốn thông báo lên MXH nội bộ, sau đó nhấn “Thông báo Sự cố lên MXH nội bộ”.

Khi đó trên AMIS Mạng xã hội sẽ hiển thị thông báo HR vừa xuất.

HR có thể bỏ (xóa) thông báo nếu cần.

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.