1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC28 (Phát hành ngày 10/03/2022)
  4. Bổ sung trường trộn các khoản phụ cấp kiểu chữ khi tạo văn bản hợp đồng, phụ lục hợp đồng

Bổ sung trường trộn các khoản phụ cấp kiểu chữ khi tạo văn bản hợp đồng, phụ lục hợp đồng

Trên hợp đồng, phụ lục hợp đồng ký với nhân viên, công ty có thể đưa vào những điều khoản về mức lương, phụ cấp được thể hiện dưới dạng số và chữ. Ví dụ: Phụ cấp điện thoại: 1.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng chắn).

Do đó, để HR tạo được mẫu văn bản hợp đồng, phụ lục hợp đồng có chứa nội dung về phụ cấp dưới dạng chữ, chương trình bổ sung trường trộn về các khoản phụ cấp kiểu chữ.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Thiếp lập\Mẫu văn bản, HR thực hiện tải lên mẫu văn bản đã soạn sẵn. Tại đây, có thể tải về danh sách trường trộn mà phần mềm hỗ trợ.

Trên file trường trộn tải về sẽ thể hiện danh sách các khoản phụ cấp đã được khai báo tại Thiết lập\Khoản phụ cấp, khấu trừ dưới 2 định dạng: số và chữ.

Từ đó, mỗi khi tạo các văn bản trên Hợp đồng/Phụ lục, chương trình có thể tự động trộn được giá trị của các khoản phụ cấp theo kiểu chữ để đúng với biểu mẫu của doanh nghiệp.

Cập nhật 10/03/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.