Báo cáo thống kê

Khai báo các báo cáo thống kê theo dạng biểu đồ trực quan và chi tiết để HR, các cấp quản lý dễ dàng theo dõi, đánh giá tình hình nhân sự ở công ty.

Hướng dẫn chi tiết

Báo cáo tổng quan

Trên giao diện Tổng quan, chương trình hiển thị các dữ liệu báo cáo bao gồm:

 • Tổng số nhân viên: Lấy dữ liệu từ mục thông tin công việc trong Hồ sơ nhân viên.
 • Nhân viên mới: Lấy dữ liệu từ mục quá trình công tác trong hồ sơ nhân viên.
 • Thử việc thành công/Nghỉ việc: Lấy dữ liệu từ mục quá trình công tác trong hồ sơ nhân viên.

Biểu đồ cơ cấu nhân sự

Giúp HR và các cấp quản lý theo dõi biểu đồ thống kê cơ cấu nhân sự theo các tiêu chí như: phòng ban, vị trí công việc, chức danh,… để đánh giá được tình hình nhân sự của đơn vị mình, làm căn cứ lập kế hoạch tuyển dụng, định biên nhân sự cho hợp lý.

Biểu đồ lấy căn cứ từ dữ liệu mới nhất trong Chi tiết hồ sơ, mục Quá trình công tác và tính toán theo các tham số do người dùng tùy chọn.

Biểu đồ thống kê hợp đồng nhân sự

Giúp HR và các cấp quản lý theo dõi biểu đồ thống kê hợp đồng nhân sự để nắm bắt được tình hình ký hợp đồng với NLĐ, đã phù hợp với quy chế – kế hoạch nhân sự hay chưa.

Căn cứ lấy số liệu: Chương trình thống kê những hợp đồng thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Hợp đồng được ký kết thuộc cơ cấu tổ chức đang chọn
 • Hợp đồng đã và đang có hiệu lực trong khoảng thời gian xem báo cáo. Trong đó:
  • Ngày hiệu lực ≤ “Đến ngày” đang chọn
  • Ngày hết hạn > “Đến ngày” đang chọn hoặc không có ngày hết hạn.

Lưu ý: Nếu hợp đồng không có phụ lục thì lấy các thông tin trên theo hợp đồng gốc. Nếu hợp đồng có phụ lục thì lấy các thông tin trên theo phụ lục có ngày hiệu lực lớn nhất

 • Loại trừ những hợp đồng trong Thùng rác

Nếu HR chọn Thống kê theo Thời hạn hợp đồng

Từ tổng số hợp đồng đã tính ra ở trên, chương trình thực hiện phân chia thành từng loại thời hạn hợp đồng theo nguyên tắc:

 • Chỉ thống kê các thời hạn hợp đồng có ít nhất 1 hợp đồng thỏa mãn đồng thời các điều kiện trên.
 • Cách tính tỉ lệ % hợp đồng theo từng thời hạn:

Tỷ lệ hợp đồng theo từng thời hạn = [(Tổng số lượng hợp đồng của từng loại thời hạn)/(Tổng số lượng hợp đồng tất cả các thời hạn)]*100

Nếu HR chọn Thống kê theo Loại hợp đồng

Từ tổng số hợp đồng đã tính ra ở trên, chương trình thực hiện phân chia thành từng loại hợp đồng theo nguyên tắc:

 • Chỉ thống kê các thời hạn hợp đồng có ít nhất 1 hợp đồng thỏa mãn đồng thời các điều kiện trên.
 • Cách tính tỷ lệ % hợp đồng theo từng loại:

Tỷ lệ hợp đồng theo từng loại = [(Tổng số lượng hợp đồng của từng loại)/(Tổng số lượng hợp đồng tất cả các loại)]*100

Biểu đồ biến động nhân sự

Giúp HR và các cấp quản lý theo dõi biểu đồ biến động nhân sự quan thời gian (tháng/quý/năm) để đánh giá được tình hình biến động nhân sự của đơn vị mình, làm căn cứ đánh giá mục tiêu nhân sự, lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho hợp lý.

Báo cáo này lấy dữ liệu căn cứ vào:

 • Quá trình công tác của nhân viên (Chi tiết hồ sơ\Quá trình công tác)
 • Thông tin công việc trong Chi tiết hồ sơ (Ngày vào làm, ngày nghỉ việc)

Biểu đồ số lượng nhân sự

Giúp HR và các cấp quản lý theo dõi biểu đồ thống kê số lượng nhân sự qua thời gian (tháng/quý/năm) để đánh giá được tình hình nhân sự của đơn vị mình, làm căn cứ đánh giá mục tiêu nhân sự, lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự hợp lý.

Biểu đồ lấy căn cứ từ dữ liệu mới nhất trong Chi tiết hồ sơ, mục Quá trình công tác và tính toán theo các tham số do người dùng tùy chọn.

Báo cáo chi tiết

Để xem báo cáo chi tiết, HR truy cập vào phân hệ Báo cáo. Chương trình đã tự động tổng hợp dữ liệu và thống kê thành các loại báo cáo để HR tiện theo dõi.

HR có thể thiết lập Tham số để xem được báo cáo phù hợp với nhu cầu.

Click vào icon  để Tùy chỉnh các cột hiển thị trên báo cáo hoặc Gửi email/Xuất khẩu báo cáo.

Hướng dẫn gửi email báo cáo xem tại đây.

Ngoài ra, HR có thể tự tạo báo cáo về tình hình nhân sự theo nhu cầu cá nhân hoặc biểu mẫu riêng mà doanh nghiệp đang sử dụng khác với các báo cáo có sẵn của chương trình. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.