Báo cáo thống kê

Khai báo các báo cáo thống kê theo dạng biểu đồ trực quan và chi tiết để HR, các cấp quản lý dễ dàng theo dõi, đánh giá tình hình nhân sự ở công ty.

Hướng dẫn chi tiết

Vào Tổng quan để xem được các báo biểu đồ trực quan, tức thì:

Biến động nhân sự: So sánh số lượng nhân viên tiếp nhận và nhân viên nghỉ việc để đánh giá về tình hình biến động nhân sự trong đơn vị theo thời gian (tháng/quý/năm)

Số lượng nhân sự: Thống kê số lượng nhân viên của đơn vị theo thời gian (tháng/quý/năm) để nắm bắt được tình hình nguồn lực hiện tại của đơn vị và xu hướng phát triển, làm căn cứ đề ra các chính sách, kế hoạch định biên phù hợp

Cơ cấu nhân sự: Tương tự như số lượng nhân sự.

Vào Báo cáo để xem được các báo cáo chi tiết:

Báo cáo thống kê nhân viên sinh nhật: Thống kê danh sách nhân viên có sinh nhật trong tuần, tháng, quý hoặc một khoảng thời gian cụ thể để làm căn cứ thực hiện các chính sách phúc lợi, chúc mừng dành cho nhân viên

Báo cáo thống kê nhân viên nghỉ việc: Thống kê danh sách nhân viên nghỉ việc và phân tích lý do nghỉ làm căn cứ đề ra các chính sách phù hợp cho nhân viên để cải thiện mức độ biến động nhân sự

Báo cáo nhân viên chưa ký hợp đồng: Thống kê danh sách nhân viên đã vào làm nhưng chưa được ký hợp đồng để bộ phận nhân sự thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng kịp thời với nhân viên

Báo cáo hợp đồng sắp hết hạn: Thống kê danh sách hợp đồng sắp hết hạn của nhân viên để bộ phận nhân sự tiết kiệm thời gian tự rà soát và kịp thời thực hiện các thủ tục gia hạn hợp đồng

Báo cáo hợp đồng quá hạn chưa xử lý: Thống kê danh sách hợp đồng đã quá hạn nhưng chưa xử lý (chưa chuyển sang trạng thái Hết hiệu lực trên phần mềm) để bộ phận nhân sự kịp thời xử lý hợp đồng theo đúng quy định

 

Cập nhật 29/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.