Quản lý Nhóm quy trình

Phân loại quy trình theo các nhóm để dễ dàng quản lý, giúp người dùng tra cứu và tạo lượt chạy nhanh chóng hơn.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Thiết kế quy trình hiển thị danh sách tất cả Nhóm quy trình của đơn vị, bên trong mỗi nhóm chứa các quy trình tương ứng.

Anh/chị có thể Thêm nhóm quy trình và nhập tên nhóm, sau đó nhấn Lưu.

Sau khi thêm nhóm quy trình, anh/chị có thể:

  • Thêm Quy trình vào trong nhóm để dễ dàng quản lý.
    • Thêm trực tiếp trong nhóm

    • Thêm Khi Tạo mới hoặc Chỉnh sửa quy trình đã thiết lập.

  • Khi CBNV tạo lượt chạy, danh sách các quy trình được hiển thị theo nhóm giúp dễ dàng tìm kiếm và chọn quy trình mong muốn.

Có thể Chỉnh sửa/Xóa các Nhóm quy trình đã thiết lập.

Lưu ý: Nhóm đã có Quy trình thì không xóa được.

Cập nhật 14/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan