1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9 - Ngày phát hành 26/10/2021
  4. Thông báo cho người phụ trách phòng họp khi có người sửa/xoá lịch họp

Thông báo cho người phụ trách phòng họp khi có người sửa/xoá lịch họp

Để người phụ trách kịp thời nắm được các thay đổi liên quan đến dịch vụ mà mình cần chuẩn bị. Từ phiên bản R9, chương trình thông báo cho người phụ trách phòng họp khi có người sửa/xoá lịch họp.

 

Cập nhật 26/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.