1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9 - Ngày phát hành 26/10/2021
  4. Bổ sung một số báo cáo: Đặt phòng theo khung giờ, Đặt phòng theo thời gian, Báo cáo tỷ lệ sử dụng

Bổ sung một số báo cáo: Đặt phòng theo khung giờ, Đặt phòng theo thời gian, Báo cáo tỷ lệ sử dụng

Để người quản lý phòng họp nắm được số liệu thống kê cụ thể về tình hình sử dụng phòng họp, giúp công quản lý dễ dàng và linh hoạt hơn, chương trình bổ sung một số báo cáo, bao gồm:

  • Báo cáo Đặt phòng theo khung giờ

Báo cáo số lượt đặt phòng theo từng khung giờ, giúp người dùng dễ dàng biết được đâu là khung giờ cao điểm sử dụng của phòng họp.

  • Báo cáo Đặt phòng theo thời gian

Giúp người dùng biết được số lượt đặt phòng theo khoảng thời gian để đánh giá được khoảng thời gian nào phòng họp có xu hướng sử dụng nhiều, khoảng thời gian nào ít được sử dụng.

  • Báo cáo tỷ lệ đặt phòng

Thể hiển tỷ lệ đặt phòng của các phòng họp dưới dạng biểu đồ tròn, giúp người dùng nắm được phòng nào chiếm tỷ lệ sử dụng cao, phòng nào có tỷ lệ sử dụng thấp.

Lưu ý: Chỉ Quản trị viên hoặc người dùng được phân quyền mới xem được các báo cáo này.

 

Cập nhật 26/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.