1. Trang chủ
  2. Chấm công
  3. Bảng chấm công
  4. Theo dõi bảng chấm công hàng ngày (website, mobile)

Theo dõi bảng chấm công hàng ngày (website, mobile)

Giúp nhân viên chủ động theo dõi dữ liệu chấm công hàng ngày, nếu có sai sót sẽ cập nhật kịp thời.

Hướng dẫn chi tiết

Trên Website

Anh chị mở ứng dụng AMIS Nhân viên, truy cập vào phân hệ Chấm công > Bảng chấm công. Tại đây hiển thị các thông tin các loại công, đi muộn về sớm trong tháng của nhân viên.

Nếu phát hiện có sai sót, anh chị nhấn vào biểu tượng trên ngày tương ứng để làm nhanh đơn đề nghị cập nhật công.

Ngoài ra, anh chị có thể sử dụng các tiện ích để theo dõi dữ liệu chấm công dễ dàng hơn:

  • Xem bảng chấm công theo tuần/tháng (1)
  • Chọn năm cần xem dữ liệu chấm công (2)
  • Chọn khoảng thời gian trong tháng cần xem bảng chấm công (3)
  • Tùy chỉnh ẩn/hiện chi tiết giờ vào ra (4)

Trên Mobile

Nhân viên mở ứng dụng MISA AMIS trên điện thoại > chọn “Thêm” > Chấm công.

Sau đó, nhấn chọn “Bảng công” để xem chi tiết dữ liệu chấm công.

Nếu phát hiện có sai sót, anh chị nhấn vào ngày có dữ liệu bị sai > chọn “Đề nghị cập nhật công”.

Cập nhật 05/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận