1. Trang chủ
  2. Chấm công
  3. Bảng chấm công
  4. Nhân viên đăng ký kế hoạch nghỉ phép (website, mobile)

Nhân viên đăng ký kế hoạch nghỉ phép (website, mobile)

Giúp Ban lãnh đạo, HR nắm được kế hoạch nghỉ phép để sắp xếp công việc phù hợp.

Hướng dẫn chi tiết

Sau khi HR tạo bảng kế hoạch nghỉ phép, nhân viên sẽ được đăng ký trong thời hạn cho phép. Anh chị truy cập vào phân hệ Chấm công > Kế hoạch nghỉ phép để xem/thêm/sửa kế hoạch nghỉ phép.

Trên giao diện Thêm kế hoạch nghỉ phép, anh chị khai báo khoảng thời gian và số ngày nghỉ phép dự kiến, trong giới hạn tổng số ngày nghỉ phép đang hiển thị trên phần mềm (dữ liệu Tổng số ngày phép được lấy mặc định từ AMIS Chấm công).

Khai báo thông tin xong anh chị nhấn “Lưu”. Chương trình sẽ tự động đồng bộ thông tin kế hoạch nghỉ phép sang ứng dụng AMIS Chấm công để Ban lãnh đạo, HR nắm được.

Cập nhật 27/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận