Ghim bài viết lên bảng tin

Cho phép người dùng ghim các bài viết quan trọng lên đầu bảng tin, tránh tình trạng bị trôi bài do bảng tin được cập nhật liên tục.

Hướng dẫn chi tiết

Lưu ý:

  • Người dùng có quyền Ghim bài viết mới thực hiện được thao tác này
  • Chỉ đáp ứng ghim lên trên Bảng tin, chưa đáp ứng ghim trên trang cá nhân

1. Ghim bài viết trên bảng tin

Trên bài viết quan trọng anh/chị nhấn, Ghim bài viết, sau đó chọn khoảng thời gian muốn ghim bài.

Sau khi ghim bài viết sẽ được gắn cố định trên đầu bảng tin, không bị trôi đi trong thời gian đã thiết lập giúp người dùng dễ dàng tiếp cận, sau khoảng thời gian này bài viết sẽ được tự động bỏ ghim.

2. Ghim bài viết khi đăng bài

Khi tạo bài viết, anh/chị có thể tích chọn “Ghim bài viết trên bản tin” và chọn khoảng thời gian ghim bài. Sau khi bài được đăng sẽ được gắn lên đầu bảng tin.

Cập nhật 11/07/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.