1. Trang chủ
  2. Trên Website
  3. Bắt đầu sử dụng
  4. Thiết lập vai trò trong ứng dụng

Thiết lập vai trò trong ứng dụng

Cho phép Quản trị viên có thể thiết lập vai trò quyền hạn của người dùng trong ứng dụng.

Lưu ý: Chỉ Quản trị hệ thống, Quản trị ứng dụng và những vai trò có quyền Quản lý người dùng mới có thể thực hiện chức năng thiết lập Vai trò và Người dùng.

Quản lý vai trò

Nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Thiết lập\Vai trò.

Nhấn Thêm vai trò và khai báo thông tin, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

Thiết lập quyền quản trị

Để Quản trị hệ thống và Quản trị ứng dụng có thể kiểm soát chặt chẽ hơn các nội dung được đăng tải trên mạng xã hội doanh nghiệp, Quản trị viên có thể kích hoạt quyền quản trị trên toàn bộ ứng dụng.

Khi kích hoạt quyền này, Quản trị hệ thống và Quản trị ứng dụng có thể:

  • Xem toàn bộ dữ liệu trên ứng dụng, bao gồm cả các bài viết được đăng theo phòng ban/bộ phận.
  • Xuất khẩu kết quả các bình chọn do người khác tạo.

Thêm người dùng vào ứng dụng và phân vai trò quyền hạn

Cho phép Quản trị viên có thể thêm Người dùng vào ứng dụng và phân vai trò quyền hạn cho người dùng trong ứng dụng.

Trên giao diện Thiết lập, chọn mục Người dùng.

Thực hiện Thêm người dùnglựa chọn vai trò tương ứng cho người dùng đó.

Lưu ý:

  • Đối với những vai trò có ít nhất một trong số các quyền sau: Duyệt bài viết; Sửa, xóa bài viết của người khác, Xóa bình luận của người khác, Quản trị viên cần khai báo thêm thông tin Đơn vị phụ trách của những người đang được phân quyền. Thông tin này cho biết người dùng sẽ được phép phê duyệt, sửa, xóa bài viết, bình luận của nhân viên thuộc đơn vị nào.

Cập nhật 28/04/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.