Xem lại nội dung mô tả sau khi phê duyệt

Để người dùng xem được nội dung phê duyệt, chương trình hiển thị mô tả phê duyệt và tệp đính kèm (nếu có) tại lịch sử phê duyệt.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R45: Chương trình cho phép người dùng thêm mổ tả khi phê duyệt, tuy nhiên sau khi phê duyệt nội dung này không hiển thị trên lịch sử phê duyệt.

Từ phiên bản R45 trở đi: Chương trình hiển thị đầy đủ mô tả và tệp đính kèm (nếu có) trong lịch sử phê duyệt để người dùng xem lại dễ dàng.

Cập nhật 23/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.