Công cụ Milestone trong quản lý dự án

Để đánh dấu các cột mốc quan trọng trong dự án giúp quản lý công việc dự án đúng tiến độ, chương trình bổ sung công cụ Milestone cho phép người dùng đánh dấu mốc công việc trong dự án.

Hướng dẫn chi tiết

Định nghĩa: Milestone (mốc) là công cụ được sử dụng trong quản lý dự án để đánh dấu các điểm cụ thể dọc theo thời gian của dự án. Những điểm này có thể là những điểm neo bắt đầu, kết thúc của dự án hoặc những mốc quan trọng cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu của dự án, các cột mốc quan trọng không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

1. Thêm Milestone

Khi muốn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình thực hiện dự án, người dùng có thể thêm Milestone vào dự án.

Trên thanh công cụ, anh/chị nhấn, chọn Thêm mốc công việc. Sau đó, đặt tên cột mốc, thêm người phụ trách và hạn hoàn thành cụ thể.

Sau khi thêm, mốc được đánh dấu trên giao diện sơ đồ gantt giúp các thành viên dễ dàng nắm được những mốc công việc quan trọng trong tiến độ dự án.

Sau khi cột mốc đã hoàn thành, anh/chị đánh dấu Hoàn thành cột mốc.

Lưu ý: Chỉ Toàn quyền dự án và những người có vai trò xem báo cáo mới có quyền thêm Milestone.

2. Báo cáo Cột mốc công việc

Trên giao diện tổng quan, anh/chị có thể thiết lập hiển thị Widget Cột mốc công việc của dự án mình đang quan tâm để dễ dàng nắm được trạng thái và tình hình thực hiện các cột mốc trong dự án.

Cập nhật 23/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.