Tùy chọn chỉ xuất khẩu công việc cha

Trường hợp chỉ muốn xuất khẩu công việc cha không cần công việc con, chương trình bổ sung tùy chọn chỉ xuất khẩu công việc cha.

Hướng dẫn chi tiết

Khi xuất khẩu công việc dự án, anh/chị có thể tùy chọn dữ liệu công việc:

  • Toàn bộ công việc: file xuất khẩu có cả công việc cha và công việc con
  • Chỉ công việc cha: file xuất khẩu chỉ có công việc cha, không có các công việc con trực thuộc

Cập nhật 16/03/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.