1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R59 - Ngày phát hành 16/3/2023
  6. Hiển thị trạng thái phê duyệt của tài liệu tại mục Tài liệu & Liên kết

Hiển thị trạng thái phê duyệt của tài liệu tại mục Tài liệu & Liên kết

Để người dùng dễ dàng nhận biết được tài liệu nào đã được phê duyệt, chưa được phê duyệt,… chương trình bổ sung trạng thái phê duyệt của tài liệu tại mục Tài liệu & Liên kết.

Hướng dẫn chi tiết

Khi xem tài liệu tại mục Tài liệu & Liên kết, anh/chị có thể theo dõi trạng thái phê duyệt của các tài liệu trong dự án.

Cập nhật 17/03/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.