Tùy chọn thời gian nhắc việc

Để sắp xếp làm việc đạt mục tiêu, đảm bảo đúng kế hoạch, người dùng có thể thiết lập nhắc việc trước khi bắt đầu/kết thúc công việc với số ngày/giờ/phút tùy ý.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R13: Người dùng lựa chọn nhắc việc với khoảng thời gian mặc định là 5 phút/10 phút/15 phút/30 phút/1 giờ/4 giờ/1 ngày trước khi bắt đầu/kết thúc công việc.

Từ phiên bản R13 trở đi: Tính năng nhắc việc bổ sung thêm thời gian là 1 tuần hoặc tùy chọn số ngày/giờ/phút gửi thông báo nhắc nhở bắt đầu/kết thúc công việc.

Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây.

Cập nhật 18/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.