Bắt đầu sử dụng phần mềm hiệu quả với Getting Started

Getting started định hướng cho người dùng cách sử dụng phần mềm hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và ngành nghề kinh doanh của công ty.

Hướng dẫn chi tiết

Lưu ý: Getting Started chỉ dẫn người dùng theo quyền vai trò trong ứng dụng là: Quản trị viên, Thành viên, Hạn chế. Vì vậy mỗi vai trò bao gồm các gợi ý, hướng dẫn tính năng khác nhau.

1. Màn hình chào mừng

Sau khi kích hoạt tài khoản ứng dụng thành công, ở lần đăng nhập đầu tiên, chương trình hiển thị màn hình chào mừng, giới thiệu tổng quan về phần mềm. Người dùng có thể click chọn đọc bài hướng dẫn sử dụng hoặc bắt đầu sử dụng phần mềm ngay.

2. Hướng dẫn Bắt đầu sử dụng

Người dùng trải nghiệm các tính năng cơ bản trên AMIS Công việc bằng các click vào các bước hướng dẫn, gợi ý trên phần mềm.
Tùy vào vai trò của người dùng trong ứng dụng, chương trình sẽ hiển thị các gợi ý – hướng dẫn tính năng mà người dùng đó được phép thực hiện.

Bắt đầu sử dụng với vai trò Quản trị viên
Bắt đầu sử dụng với vai trò Thành viên
Bắt đầu sử dụng với vai trò Hạn chế

Trong quá trình trải nghiệm, người dùng có thể click vào “Hướng dẫn thiết lập phần mềm” để đến với Trang hỗ trợ của AMIS Công việc, tham khảo bài hướng dẫn chi tiết.

Cập nhật 18/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.