1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R31 - Ngày phát hành 3/11/2021
  6. Tính năng Bàn giao công việc: Chuyển toàn bộ công việc của nhân viên này cho nhân viên khác

Tính năng Bàn giao công việc: Chuyển toàn bộ công việc của nhân viên này cho nhân viên khác

Trong trường hợp như quản lý muốn bàn giao công việc của nhân viên đã nghỉ việc sang cho nhân viên khác,… chương trình bổ sung tính năng Bàn giao công việc cho phép chuyển toàn bộ công việc của người này sang cho người khác một cách nhanh chóng mà không cần phải thực hiện thủ công trên từng công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện AMIS Công việc, người dùng nhấn vào biểu tượng , chọn bàn Giao công việc. Tại đây người dùng có thể, bàn giao công việc của mình cho người khác hoặc bàn giao công việc của thành viên này cho thành viên khác.

  1. Bàn giao công việc của tôi

Tại đây, chương trình hiển thị các dự án người dùng có vai trò tham gia thực hiện, chọn các dự án muốn bàn giao công việc, sau đó chọn người được bàn giao.

Tiếp theo, thực hiện các thiết lập bàn giao sau:

  • Vai trò trong công việc: Chuyển các công việc cho người được giao với vai trò và quyền hạn tương ứng Người thực hiện/Người liên quan/Người phê duyệt
  • Trạng thái công việc: Bàn giao các công việc Chưa hoàn thành/Đã hoàn thành

Nhấn Bàn giao để chuyển các công việc cho người được bàn giao.

2. Bàn giao công việc của thành viên khác

Anh chị nhấn Thành viên khác, sau đó chọn người bàn giao, màn hình sẽ hiển thị các dự án mà người bàn giao đang tham gia mà anh chị có vai trò toàn quyền, tích chọn các dự án cần bàn giao.

Tiếp theo, chọn người được bàn giao để chuyển các công việc sang cho người đó.

Tích chọn vai trò trong công việctrạng thái công việc.

Sau khi nhấn Bàn giao, các công việc của người bàn giao sẽ được chuyển cho người được bàn giao tương ứng với thiết lập trên, người dùng không cần phải mất công thực hiện thủ công trên từng công việc.

Với người được bàn giao, chương trình sẽ gửi thông báo qua ứng dụng, người dùng có thể nhấn vào để xem danh sách công việc được bàn giao.

 

 

Cập nhật 17/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.