Thiết lập nhắc nhở công việc lặp lại theo chu kỳ

Để đốc thúc nhân viên thực hiện công việc thường xuyên, tránh quên việc, chương trình cho phép quản lý thiết lập tự động nhắc nhở lặp lại theo chu kỳ.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R67: đáp ứng tính năng thiết lập nhắc nhở công việc trước ngày bắt đầu thực hiện công việc, trước khi hết hạn theo số ngày tùy chọn (ví dụ: nhắc 1 ngày trước ngày thực hiện,1 ngày trước hạn hoàn thành).

Từ phiên bản R67 trở đi: cho phép thiết lập nhắc nhở thực hiện công việc lặp lại theo chu kỳ để nhắc nhở thường xuyên hơn.

Trên giao diện chi tiết công việc, anh/chị vào Nhắc nhở.

Trường hợp muốn lặp lại thông báo nhắc nhở, anh/chị tích chọn Nhắc nhở theo định kỳ, sau đó thiết lập như sau:

  • Chọn Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc chu kỳ lặp
  • Chọn lặp lại theo Ngày/Tuần/Tháng/Năm
  • Thiết lập chu kỳ và thời gian lặp phù hợp

Chọn các đối tượng nhận thông báo và nhấn Lưu, chương trình sẽ tự động gửi thông báo nhắc nhở theo chu kỳ đã thiết lập.

Ví dụ: thiết lập nhắc nhở thực hiện công việc “Báo cáo doanh số” vào 8h00 thứ 6 hàng tuần

Cập nhật 23/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.