Sắp xếp các cột khi xuất khẩu công việc dự án

Giúp sắp xếp thứ tự các cột trong file xuất khẩu theo mong muốn.

Hướng dẫn chi tiết

Khi xuất khẩu công việc dự án, chương trình sẽ lấy mặc định thứ tự các cột trên danh sách.

Nếu cần thiết, anh/chị có thể kéo thả để sắp xếp thứ tự các cột theo mong muốn.

Sau khi xuất khẩu, các cột trong file sẽ có thứ tự như anh/chị vừa sắp xếp.

Cập nhật 19/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.