Thiết lập email thông báo công viêc cho nhân viên

Để người dùng nhanh chóng nắm bắt thông tin công việc qua mail thông báo, chương trình cho phép thiết lập nội dung email linh hoạt tùy theo mong muốn.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R42: Chương trình đáp ứng gửi email thông báo cho người dùng với nội dung mặc định.

Từ phiên bản R42 trở đi: Quản lý có thể thiết lập nội dung mail linh hoạt theo mong muốn.

Trên màn hình tổng quan, nhấn  , chọn Thiết lập email.

Tại đây, anh/chị có thể thiết lập nội dung email của các loại thông báo từ ứng dụng:

  • Để mail thông báo hiển thị đầy đủ thông tin hơn, anh/chị có thể thêm thông tin tùy chọn bao gồm: Tên công việc, tên dự án, mô tả, hạn hoàn thành, người thực hiện, người liên quan, trường tùy chỉnh,…
  • Kéo thả để sắp xếp vị trí các trường thông tin theo thứ tự mong muốn
  • Thêm ghi chú cho email tùy theo nhu cầu

Thiết lập lại nội dung mail thông báo “Công việc được đánh dấu hoàn thành”

Sau khi thiết lập, email thông báo gửi đến nhân viên sẽ được hiển thị đúng theo mong muốn, phù hợp với nhu cầu quản lý.

Thông báo công việc hoàn thành được gửi tới người dùng hiển thị đầy đủ thông tin tương ứng với thiết lập

Cập nhật 04/05/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.