1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R42 - Ngày phát hành 28/4/2022
  6. Sắp xếp công việc trên tất cả các cột tại giao diện Bảng

Sắp xếp công việc trên tất cả các cột tại giao diện Bảng

Để người dùng sắp xếp thứ tự công việc tại Bảng kanban nhanh chóng, chương trình thay đổi chức năng sắp xếp trên giao diện Bảng, cho phép áp dụng sắp xếp trên tất cả các cột.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R42: Chương trình đáp ứng sắp xếp công việc tại từng cột kanban.

Từ phiên bản R42 trở đi: Người dùng có thể sắp xếp công việc trên tất cả các cột kanban tại giao diện Bảng.

Trên giao diện dự án dạng Bảng, anh/chị nhấn , sau đó lựa chọn sắp xếp công việc theo tiêu chí phù hợp, chương trình sẽ hiển thị thứ tự công việc tại tất cả các cột kanban tương ứng với thiết lập.

Cập nhật 29/04/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.