Tạo dự án từ mẫu trên mobile

Để người dùng tạo mới nhanh chóng các dự án từ kho mẫu Dự án, từ phiên bản R12, AMIS Công việc mobile cho phép tạo dự án từ mẫu.

Cập nhật 11/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.