Chuyển tiếp yêu cầu phê duyệt cho người khác

Trường hợp người được gửi yêu cầu phê duyệt không thể thực hiện yêu cầu (đang trong thời gian nghỉ phép, có công việc đột xuất,…) thì có thể chuyển tiếp yêu cầu phê duyệt cho người mà mình ủy quyền xử lý thay.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R12: Người dùng muốn thay đổi người phê duyệt, có thể thu hồi yêu cầu và thực hiện gửi lại cho người mong muốn.

Từ phiên bản R12 trở đi: Trên giao diện chi tiết công việc, người được gửi yêu cầu phê duyệt có thể chuyển tiếp cho người khác để thay mình xử lý.

Khi đóm người được chuyển tiếp phê duyệt sẽ nhận được thông báo và thực hiện phê duyệt như bình thường.

Cập nhật 11/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.