Tạo dự án từ các mẫu dự án được chia sẻ trên mobile

Để người dùng tiện áp dụng các mẫu dự án ngay trên mobile, từ phiên bản R17, chương trình cho phép người dùng tạo dự án từ các mẫu đã được chia sẻ.

Hướng dẫn chi tiết

Trước tiên, trên phiên bản Website, người dùng truy cập vào phân hệ Mẫu dự án\Chia sẻ với tôi, chọn mẫu dự án cần áp dụng trên mobile để lưu thành Mẫu của tôi.

Sau đó, người dùng truy cập vào AMIS Công việc phiên bản mobile và thực hiện tạo mới dự án từ mẫu như bình thường.

Cập nhật 29/08/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.