1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Mobile
  5. R17 - Ngày phát hành 31/07/2021
  6. Mobile: Công việc đã hoàn thành không được phép chỉnh sửa/thay đổi

Mobile: Công việc đã hoàn thành không được phép chỉnh sửa/thay đổi

Để đảm bảo tính trung thực trong công việc, quản lý có thể thiết lập không cho phép chỉnh sửa công việc sau khi đã hoàn thành.

Hướng dẫn chi tiết

Để sử dụng tiện ích này trên mobile, quản lý cần bật tùy chọn thiết lập “Không cho phép chỉnh sửa công việc sau khi hoàn thành” trên giao diện Dự án – phiên bản website.

Khi đó, với các công việc đã hoàn thành, người dùng không được phép thay đổi, chỉnh sửa.

Cập nhật 29/08/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.