1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. RC7
  6. Nhắc nhở trước thời gian bắt đầu công việc

Nhắc nhở trước thời gian bắt đầu công việc

Người thực hiện công việc sẽ được nhắc nhở “Trước thời gian bắt đầu” công việc và cả “Trước hạn hoàn thành” công việc để hoàn thành công việc đúng hạn.

  • Trước phiên bản RC7: Phần mềm chỉ đáp ứng nhắc nhở “Trước thời gian bắt đầu” công việc hoặc “Trước hạn hoàn thành” công việc.
  • Từ phiên bản RC7 trở đi: Phần mềm cho phép thiết lập nhắc nhở “Trước thời gian bắt đầu” công việc và cả “Trước hạn hoàn thành” công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện “Chi tiết công việc”, người dùng nhấn Nhắc việc.

Chương trình cho phép người dùng thiết lập nhắc việc theo 2 lựa chọn:

  • Nhắc nhở trước khi bắt đầu
  • Nhắc nhở trước khi hết hạn

Để thiết lập người dùng tích chọn vào lựa chọn mong muốn (có thể tích chọn cả 2 thiết lập), sau đó chọn thời gian nhắc việc.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Cập nhật 29/06/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.