1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. RC7
  6. Khi tạo dự án/nhóm, thay đổi tên các cột mặc định của hệ thống

Khi tạo dự án/nhóm, thay đổi tên các cột mặc định của hệ thống

Từ phiên bản RC7 trở đi: Khi tạo các Dự án/Nhóm mới, chương trình thay đổi tên cột mặc định từ “Việc mới” thành “Cần thực hiện” để phù hợp với nhu cầu quản lý công việc phổ biến.

Lưu ý: Đối với các Dự án/Nhóm tạo trước phiên bản RC7 thì vẫn giữ nguyên tên các cột mặc định như trước (Việc mới, Đang thực hiện, Đã hoàn thành).

Cập nhật 29/06/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.