Mẫu dự án

Với phân hệ Mẫu dự án, người dùng có thể thao tác:

  • Lưu dự án thành mẫu/template.
  • Tham khảo/Áp dụng kho dữ liệu mẫu dự án theo từng ngành nghề, lĩnh vực.
  • Chia sẻ dự án mẫu.

Hướng dẫn chi tiết

Lưu dự án thành mẫu/template

Với các Dự án/Nhóm tiêu biểu có thể sử dụng nhiều lần, người dùng có thể lưu thành Dự án/Nhóm mẫu để không mất thời gian tạo mới lại từ đầu. Cụ thể như sau:

1.Trên giao diện Dự án muốn lưu thành mẫu, click vào biểu tượng > Chọn “Lưu thành Dự án/Nhóm mẫu”.

2. Để xem lại các Dự án/Nhóm đã được lưu thành mẫu, click vào biểu tượng  > Chọn “Mẫu dự án”.

Kho dự án mẫu theo từng ngành nghề, lĩnh vực

Nhằm giúp người dùng quản lý dự án, đội nhóm hiệu quả, chương trình cung cấp kho dữ liệu các dự án mẫu theo các ngành nghề, lĩnh vực phổ biến nhất hiện nay. Cụ thể như sau:

1. Trên phân hệ Mẫu dự án, ngoài các dự án do người dùng tự lưu thành mẫu, chương trình cung cấp thêm kho dữ liệu các dự án mẫu theo từng ngành nghề, lĩnh vực.

2. Người dùng lựa chọn thao khảo các dự án phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và có thể áp dụng ngay vào thực tế tổ chức, quản lý công việc trên phần mềm.

Chia sẻ dự án mẫu

Để quản lý tiện chia sẻ các dự án mẫu của mình cho các quản lý khác/nhân viên tham khảo, chương trình bổ sung tính năng chia sẻ dự án mẫu. Cụ thể như sau:

1. Trên giao diện phân hệ Mẫu dự án, trong mục Mẫu của tôi, chương trình cho phép chia sẻ nhanh chóng các Dự án mẫu với người dùng khác.

2. Đối với người được chia sẻ Dự án mẫu, chương trình sẽ gửi về một thông báo. Người dùng có thể xem lại các Dự án mẫu đã được chia sẻ trên phân hệ Mẫu dự án\Chia sẻ với tôi.

Người dùng có thể thao tác Áp dụng mẫu/Lưu mẫu/Xóa với các dự án mẫu được chia sẻ.

Lưu ý: Các dự án mẫu chia sẻ sẽ được cập nhật theo mẫu gốc (khi người sở hữu dự án mẫu có chỉnh sửa/xóa dự án đó).

Cập nhật 29/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.