Lọc theo phòng ban khi thêm người liên quan

Để giảm thao tác cho người dùng, chương trình cho phép lọc theo phòng ban khi thêm người liên quan cho công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R58: Chương trình đáp ứng tìm kiếm theo tên, email, vị trí công việc để thêm người liên quan.

Từ phiên bản R58 trở đi: Bổ sung bộ lọc theo CCTC để thêm người liên quan theo phòng ban.

Trên giao diện chi tiết công việc, anh/chị có thể chọn phòng ban phù hợp để thêm người liên quan nhanh chóng hơn.

Cập nhật 01/03/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.