1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R58 - Ngày phát hành 1/3/2023
  6. Bổ sung tiện ích: Xem thời gian thực hiện thực hiện dự kiến; Tính tổng thời gian hoàn thành thực tế

Bổ sung tiện ích: Xem thời gian thực hiện thực hiện dự kiến; Tính tổng thời gian hoàn thành thực tế

Để đáp ứng nhu cầu thực tế trong việc tính toán năng suất, chương trình bổ sung tiện ích bao gồm:

  • Xem Tổng thời gian thực hiện dự kiến
  • Tính Tổng thời gian hoàn thành công việc

Hướng dẫn chi tiết

1. Tổng thời gian thực hiện dự kiến

  • Trên chi tiết công việc

Trên chi tiết công việc, chương trình hiển thị tổng thời gian để anh/chị dễ dàng nắm được thời gian thực hiện công việc dự kiến.

  • Trên dự án dạng danh sách

Trên danh sách anh/chị nhấn , tích chọn thiết lập hiển thị cột Tổng thời gian dự kiến của các công việc.

Lưu ý: Thời gian thực hiện dự kiến công việc tính từ thời gian bắt đầu/tạo công việc tới hạn hoàn thành.

2. Tính tổng thời gian hoàn thành công việc

Trên danh sách, tích chọn hiển thị cột Thời gian thực hiện, chương trình sẽ hiển thị tổng thời gian thực hiện các công việc đã hoàn thành tại dự án tại dòng tính tổng.

Lưu ý: Thời gian thực hiện công việc tính từ thời điểm bắt đầu/tạo công việc đến thời gian hoàn thành.

Anh/chị có thể xuất khẩu dữ liệu bao gồm tổng thời gian thực hiện công việc thành file excel để sử dụng theo nhu cầu.

Cập nhật 01/03/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.