1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R39 - Ngày phát hành 11/3/2022
  6. Không cho phép nhân viên chỉnh sửa khi phê duyệt nhiều cấp

Không cho phép nhân viên chỉnh sửa khi phê duyệt nhiều cấp

Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch khi đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, chương trình cho phép thiết lập không cho phép nhân viên chỉnh sửa công việc khi phê duyệt nhiều cấp.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R39: Chương trình đáp ứng thiết lập không cho phép nhân viên chỉnh sửa công việc sau khi được phê duyệt. Tuy nhiên đối với phê duyệt nhiều cấp, nhân viên vẫn có thể chỉnh sửa sau khi đã có phê duyệt cấp 1.

Từ phiên bản R39 trở đi: Chương trình cho phép thiết lập không cho phép chỉnh sửa đối với các công việc đang chờ phê duyệt để đảm tính thống nhất và minh bạch khi đánh giá chất lượng công việc.

Lưu ý: Chỉ Toàn quyền dự án hoặc người có vai trò thiết lập thông tin dự án mới thực hiện được thao tác này.

Trên Thiết lập dự án/Phê duyệt, tại mục Cho phép chỉnh sửa công việc khi phê duyệt anh/chị có thể chọn một trong hai lựa chọn:

  • Được chỉnh sửa: Nhân viên được phép tự do chỉnh sửa thay đổi thông tin các công việc đang chờ phê duyệt.
  • Không được chỉnh sửa: Sau khi gửi phê duyệt, nhân viên không được phép chỉnh sửa, thay đổi thông tin công việc.

Cập nhật 11/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.