Hiển thị trường tùy chỉnh ra ngoài công việc trên kanban

Đối với một số trường thông tin quan trọng, đặc biệt… quản lý có nhu cầu xem nhanh trên giao diện kanban, chương trình cho phép thiết lập hiển thị một số trường tùy chỉnh ra bên ngoài công việc tại giao diện dự án dạng bảng.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R39: Quản lý sử dụng giao diện bảng kanban để quản lý dự án, muốn xem thông tin trường tùy chỉnh cần vào chi tiết công việc.

Từ phiên bản R39 trở đi: Chương trình cho phép thiết lập hiển thị trường tùy chỉnh ra ngoài dự án giúp người dùng nắm bắt nhanh chóng thông tin công việc.

Trên Thiết lập hiển thị của dự án, tại mục Chọn thông tin hiển thị, anh chị tích chọn các trường tùy cần hiển thị ra ngoài công việc trên giao diện kanban.

Sau khi thiết lập, thông tin trường tùy chỉnh sẽ được hiển thị luôn ra ngoài công việc giúp anh chị nắm được nhanh chóng mà không cần phải vào chi tiết công việc.

Lưu ý: Được chọn tối đa 3 trường.

 

 

Cập nhật 11/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.