1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. RC8
  6. Khi xuất khẩu công việc thì file xuất khẩu thể hiện được mối quan hệ công việc cha – con

Khi xuất khẩu công việc thì file xuất khẩu thể hiện được mối quan hệ công việc cha – con

Trên file xuất khẩu công việc (từ dự án/nhóm) thể hiện được mối quan hệ công việc cha – con giúp quản lý dự án theo dõi chính xác hơn.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản RC8: Trên file xuất khẩu thể hiện tất cả công việc đều ngang cấp (không phân biệt được đâu là công việc cha, đâu là công việc con.

Từ phiên bản RC8 trở đi: Khi xuất khẩu công việc thì file xuất khẩu sẽ thể hiện được mối quan hệ công việc cha – con.

Các công việc “con” sẽ được thụt vào 1 cấp so với công viêc “cha”.

Cập nhật 14/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.