1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. RC8
  6. Cho phép người giao việc xem nhanh các mốc thực hiện quan trọng của công việc

Cho phép người giao việc xem nhanh các mốc thực hiện quan trọng của công việc

Người giao việc dễ dàng xem nhanh được các mốc thực hiện quan trọng của công việc mà không cần phải bấm chi tiết lịch sử hoạt động giúp tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện “Chi tiết công việc”, tại cột bên phải ghi nhận lịch sử công việc là các mốc thời gian hoạt động chính và người thực hiện hoạt động đó bao gồm:

  • Thời gian tạo công việc
  • Thời gian cập nhật công việc
  • Thời gian Phê duyệt/Từ chối
  • Thời gian hoàn thành công việc

Cập nhật 13/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.