Hướng dẫn cài đặt app AMIS Công việc

Ứng dụng AMIS Công việc đã được cập nhật trên Chợ ứng dụng. Người dùng có thể tải app AMIS Công việc bằng cách:

Đối với hệ điều hành IOS: Vào App Store, tìm kiếm ứng dụng AMIS Công việc, sau đó tải app về điện thoại (hoặc nhấn vào đây để tải app AMIS Công việc).

Đối với hệ điều hành Android: Vào CH Play, tìm kiếm ứng dụng AMIS Công việc, sau đó tải app về điện thoại (hoặc nhấn vào đây để tải app AMIS Công việc).

Cập nhật 29/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?