1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R41 - Ngày phát hành 14/4/2022
  6. Hiển thị thông tin quan trọng, khẩn cấp trong phân hệ Việc của tôi để ưu tiên xử lý

Hiển thị thông tin quan trọng, khẩn cấp trong phân hệ Việc của tôi để ưu tiên xử lý

Để ưu tiên xử lý các công việc quan trọng, khẩn cấp, chương trình bổ sung trường thông tin mức độ nghiêm trọng, khẩn cấp trong phân hệ việc của tôi, giúp người dùng nắm bắt nhanh mức độ nghiêm trọng, khẩn cấp của công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R41: Trong phân hệ việc của tôi, chương trình đáp ứng cho phép người dùng sử dụng bộ lọc để lọc ra các công việc quan trọng, khẩn cấp.

Từ phiên bản R41 trở đi: Bổ sung trường Mức độ nghiêm trọng trên tất cả các mục trong phân hệ Việc của tôi, giúp người dùng xem nhanh mức độ nghiêm trọng, khẩn cấp của công việc để ưu tiên xử lý.

Trong phân hệ Việc của tôi, tại các mục Việc cần làm/Việc giao cho tôi/Việc tôi giao/Liên quan đến tôi/Việc chờ duyệt, anh/chị có thể thiết lập hiển thị trường thông tin Mức độ nghiêm trọng của công việc.

Sau khi thiết lập, thông tin mức độ nghiêm trọng, khẩn cấp của công việc sẽ được hiển thị, giúp anh chị nắm bắt nhanh chóng.

Ngoài ra, anh/chị có thể đánh dấu nhanh mức độ nghiêm trọng/khẩn cấp của công việc trên trường thông tin.

Cập nhật 15/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.